Overzicht paralleltoetsen

Algemene gebruiksvoorwaarden

  • Paralleltoetsen zijn bestemd om uitspraken te doen op schoolniveau.
  • Een school heeft het recht de paralleltoetsen te gebruiken in het kader van haar interne kwaliteitszorg. Ze mag de toetsen niet ter beschikking stellen van derden.
  • Als u zich registreert op deze website en documenten raadpleegt, stemt u in met deze gebruiksvoorwaarden.

 

Ga naar beschikbare toetsen voor:

 

 


Paralleltoetsen voor het basisonderwijs

 

Einde zesde leerjaar

 

Wiskunde basisonderwijs

Domein getallenleer en bewerkingen

Domein metend rekenen en meetkunde

 

Nederlands basisonderwijs

 

Frans basisonderwijs

 

Informatieverwerving en -verwerking basisonderwijs

 

Mens en maatschappij basisonderwijs

Domein maatschappij

Domein tijd

Domein ruimte

 

Wetenschappen en techniek basisonderwijs

Domein natuur

Domein techniek

 

 

 


Paralleltoetsen voor het secundair onderwijs

 

Einde tweede leerjaar van de eerste graad

De paralleltoetsen voor de eerste graad secundair onderwijs worden vanaf het schooljaar 2020-2021 niet meer aangeboden, aangezien zij de beheersing meten van de eindtermen of ontwikkelingsdoelen die golden tot het schooljaar 2019-2020.

 

Einde tweede leerjaar van de tweede graad aso

 

Wiskunde 2de graad aso

Domein getallenleer, algebra en functies

Domein meetkunde

Domein statistiek

 

Einde tweede leerjaar van de derde graad aso, tso en kso

 

Wiskunde 3de graad tso en kso

 

Wiskunde 3de graad aso - eindtermen basisvorming

 

Wiskunde 3de graad aso - specifieke eindtermen

De wiskundetoetsen waarmee de specifieke eindtermen gemeten worden, zijn enkel bestemd voor afname in studierichtingen met een pool wiskunde.

 

Nederlands 3de graad aso, tso en kso

 

Frans 3de graad aso

 

Frans 3de graad tso en kso

 

Einde tweede leerjaar van de derde graad bso

 

Project Algemene Vakken 3de graad bso